1AT (ATAL) – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2019 roku wydał 1094 lokale. Najwięcej lokali spółka przekazała we Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Najwięcej wydań było w Warszawie (308), Łódź (233), Wrocławiu (230), następnie w Katowicach (150), Krakowie (112), Trójmieście (58) i Poznaniu (3).

Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale. Konsekwentnie pracujemy nad wynikami sprzedaży, które do końca września br. osiągnęły rekordowy poziom 2300 lokali. Ponadto stale rozbudowujemy portfolio projektów, by nasza oferta mogła jak najpełniej odpowiedzieć niesłabnącemu popytowi. Na koniec września w ofercie mieliśmy blisko 4,9 tys. mieszkań – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

ATAL od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% rok do roku. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

Spółka ATAL Development GmbH – w której ATAL posiada 49%, udziałów, a Juroszek Investments Sp. z o.o. 51% udziałów – zawarła warunkową umowę nabycia gruntu pod budownictwo mieszkaniowe dla inwestycji wieloetapowej znajdującej się na terenie Drezna. Umowa zakupu o wartości 44,25 mln EUR będzie realizowana etapami, a całkowite zamknięcie transakcji przewidziane jest na 15 stycznia 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2019 roku ATAL nabył grunty inwestycyjne w Warszawie, Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Łączny koszt zakupu nowych działek to ok. 76 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to jedynie 537 złotych. Tereny pozwolą na realizację ponad 142 tys. mkw. PUM, czyli ok. 2500 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata.

ATAL w pierwszej połowie 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 350,6 mln zł. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 57,9 mln zł.

ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli 80% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 182 mln zł (4,70 zł na akcję), czyli 100% zysku netto z 2018 roku.