Zarząd CIE (CIECH) podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczącego dalszego rozwoju obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna.

Jak czytamy w komunikacie, rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych ma na celu:

„(…) stworzenie efektywnego i w pełni zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Osiągnięciu tego celu służyć ma również budowanie wartości poprzez reorganizację portfolio aktywów i skupienie się na obszarach o kluczowym znaczeniu dla działalności Grupy Ciech”

W spółce trwają aktualnie analizy dotyczące wydzielenia obszaru biznesowego Żywice do odrębnej spółki - Ciech Żywice, natomiast Ciech Sarzyna miałaby prowadzić działalność jedynie w ramach obszaru biznesowego Agro.