SES (SESCOM) przedstawił ofertę zakupu akcji własnych dotyczącą skupu nie więcej niż 50 000 akcji spółki. Akcje mają być skupowane po cenie 26,8 zł za sztukę.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 18 października i potrwa do 31 października 2019 r. Przewidywany termin zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji ustalono na 8 listopada 2019 r.