Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży LTS (LOTOS) były w III kwartale 2019 r. równe 7,9 mld zł. EBITDA LIFO spółki wyniosła w tym okresie 0,86 mld zł. W analogicznym kwartale ubiegłego roku było to odpowiednio 8,34 mld zł i 0,89 mld zł.

Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu osiągnęła w III kwartale 0,78 mld zł, natomiast w przypadku segmentu wydobywczego było to 0,07 mld zł.

„Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,63 mld PLN” – dodano w komunikacie

Dodano, że efekt LIFO obniżający raportowany wynik operacyjny wyniósł 0,1 mld zł.