Oferta konsorcjum Mirbudu oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia wchodzącego w skład Grupy MRB (MIRBUD) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym "Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".

Wartość oferty to 414 708 742,10 zł brutto.

„Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu) i uzyskała najwyższą liczbę punktów” – dodano w komunikacie