Do sprzedaży 27,11% akcji OBL (ORZBIALY) wezwał ZAP Sznajder Batterien. Proponowana cena za jedną akcję spółki została ustalona na 10,44 zł.

W wyniku Wezwania, wzywający zamierza osiągnąć - bezpośrednio i pośrednio - 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem Spółki i koncentrować swoje działania na optymalizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki" - podano w treści wezwania

Zapisy rozpoczną się 12 listopada i potrwają do 11 grudnia 2019 r.