Zarząd GTN (GETIN) podpisał z funduszem private equity list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży do 100% akcji Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów w New Finance Service z siedzibą w Kijowie.

„Zgodnie z Listem Intencyjnym Fundusz przystąpi do trwającego 6 tygodni badania due diligence Spółek, a po jego pozytywnym wyniku do uzgodnienia warunków rozważanej transakcji, w tym wielkości pakietu akcji i udziałów potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie Funduszowi wyłączności na negocjacje dotyczące sprzedaży Spółek na okres do dnia 01 stycznia 2020 roku” – czytamy w komunikacie

Termin zamknięcia rozważanej transakcji dotyczącej sprzedaży akcji i udziałów spółek został ustalony na pierwszy kwartał 2020 r.