Grupa ZUE podpisała umowę z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów”. Wartość kontraktu wynosi 36,5 mln zł netto (44,9 mln zł brutto). Termin realizacji to 450 dni od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem zawartej umowy jest przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na placu Szarych Szeregów w Szczecinie.

Prace będą wykonywane na ulicy Wyszyńskiego i obejmą m.in. przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Powstaną też nowe przystanki, a  perony zostaną przebudowane. Na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 m toru pojedynczego.

W ramach umowy przebudowane zostanie również torowisko na placu Szarych Szeregów. Prace obejmą sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 m toru pojedynczego.

Umowa w Szczecinie to kolejny projekt, jaki zrealizujemy na rynku infrastruktury miejskiej. Z sukcesem realizujemy nasz plan zwiększania udziału tego segmentu w naszym portfelu zamówień. Obecnie pracujemy nad 18 zleceniami z zakresu infrastruktury miejskiej w różnych miastach Polski. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie na ok. 2 mld zł – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.