• Bloomga, developer i wydawca gier podpisał umowę z FLG (FALCON). Na bazie porozumienia, częstochowska spółka przygotuje preprodukcję tytułu Hacking World. >>>
 • AGO (AGORA) poinformowała, że na koniec września 2019 r. liczba subskrybentów "Gazety Wyborczej” przekroczyła 200 tys. >>>
 • Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa PKO (PKOBP) wypracowała 3,3 mld zł zysku netto, o ponad 21 proc. więcej niż rok wcześniej. >>>
 • Szacunkowe przychody ze sprzedaży LUG za dziewięć miesięcy 2019 roku wyniosły 120,15 milionów złotych i były nieznacznie wyższe od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej BNP (BNPPPL) narastająco po III kw. wyniósł 493,4 mln zł i był wyższy o 54,4% w ujęciu r/r. W samym III kw. zysk netto wyniósł 114,8 mln zł (-12,3% r/r). >>>
 • Skonsolidowana strata netto SAR (SARE) zmniejszyła się do 214 tys. zł w III kwartale 2019 z poziomu 360 tys. zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. >>>
 • Zarząd BBT (BOOMBIT) poinformował, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w październiku 2019 r. 3,38 mln zł. To o 21% mniej niż w poprzednim miesiącu. >>>
 • ACP (ASSECOPOL) wdroży w Rzeszowie inteligentny miejski system parkingowy. Wartość realizowanego przez Asseco Data Systems projektu to 14,7 mln zł. >>>
 • Grupa CPS (CYFRPLSAT) zakończyła III kwartał z 2,9 mld zł przychodów, zyskiem EBITDA w wysokości ponad 1 mld zł oraz 35% marżą EBITDA. >>>
 • Ponad 2,6 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów wypracował CRJ (CREEPYJAR) w trzecim kwartale 2019 r. Narastająco wpływy ze sprzedaży GREEN HELL przekroczyły 4,6 mln zł. >>>
 • Zapis sesji pytań i odpowiedzi z konferencji wynikowej spółki CCC z 30 października 2019 r. (Treść opracowania jest dostępna dla użytkowników Biznesradar Premium). >>>
 • Spółka PGNiG Upstream Norway dokupiła 10 proc. udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na Morzu Północnym. Tym samym zwiększyła swój stan posiadania w złożu Duva do 30 proc. >>>
 • BSC (BSCDRUK), zgodnie z szacunkami, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracowała 207 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 40,5 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 26% i 31%. >>>
 • KBT (KLABATER) rozpoczął negocjacje z JetCatGames w sprawie uzyskania praw do gry Heliborne. >>>