W październiku 2019 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 8,2% wyższe r/r i wyniosły 872,4 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 626,8 mln zł łącznych przychodów (+3,4% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 448,2 mln zł (+5,4% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały w październiku 2019 r. sprzedaż na poziomie 380,7 mln zł (+13,1% r/r). 135,1 mln zł stanowiły wyłączenia konsolidacyjne.

Narastająco, od początku roku CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 7,27 mld zł, o 11,3% wyższą niż rok wcześniej. O 6,9% r/r, do 5,35 mld zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 16,1% r/r do 3,08 mld zł, przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w okresie styczeń - październik 2019 r. równa 3,76 mld zł (+8,2% r/r).