• Wzrost przychodów ze sprzedaży AMB (AMBRA) w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wyniósł 11,7 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w tym okresie o 1,1 mln zł do poziomu 3,7 mln zł. >>>
 • Przychody Grupy EUR (EUROCASH) w trzecim kwartale 2019 r. wyniosły 6,67 mld zł, czyli o 7% r/r. Natomiast zysk netto sięgnął w zakończonym kwartale 2019 r. >>>
 • PGE osiągnęła po trzech kwartałach 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 6,1 mld zł, czyli o 18 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. >>>
 • Zysk netto PLY (PLAY) w III kwartale 2019 r. wzrósł do 233 mln zł (+22,8% r/r) i do 701 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+29,1% r/r). >>>
 • PKN (PKNORLEN) poinformował o rozpoczęciu postępowania, które ma na celu rozszerzenie bazy wykonawców, z którymi spółka będzie współpracowała przy budowie nowych, odbudowie i modernizacji istniejących już stacji. >>>
 • MAB (MABION) poinformowała o złożeniu odpowiedzi na drugą rundę pytań Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymanych w ramach etapu Dnia 180 procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. >>>
 • Spółka Finergis Investments Limited i Marek Górski poinformowali o zmianie ceny, po której będą nabywane akcje EGS (ERGIS) objęte wezwaniem. Cenę w wezwaniu podniesiono z 3,00 zł na 3,88 zł. >>>
 • W III kwartale wynik EBITDA ATT (GRUPAAZOTY) ukształtował się na poziomie 316 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 12,3 %, czyli wyższym o odpowiednio 272 mln zł i 10,4 p.p. niż w III kw. 2018 r. >>>
 • ARE (ARENAPL) pozyska środki na platformie CrowdConnect.pl w ramach nowej sekcji #StartupZone. >>>
 • Po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto BML (BIOMEDLUB) wyniósł 958 tys. zł (-2 mln zł w r. ub.), a zysk operacyjny 3,43 mln zł (0,2 mln zł w r. ub.). >>>
 • LVC (LIVECHAT) i PrestaShop, europejski lider oprogramowania open source dla e-commerce, rozpoczęły współpracę. >>>
 • Skonsolidowane przychody SNK (SANOK) wzrosły w III kwartale o 4%, do 265 mln PLN, a spółka zanotowała 21,4 mln PLN wyniku EBITDA (-39% rdr) oraz 8,4 mln PLN zysku netto (-55% rdr). >>>