MLS (MLSYSTEM), lider polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), wypracował w okresie I-III kwartał 2019 r. 65,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 11,2 mln zł EBITDA oraz 3,8 mln zł zysku netto.

- Zgodnie z zapowiedzią, po przeskalowaniu biznesu w 2018 r. do ponad 120 mln zł w bieżącym roku koncentrujemy się na poprawie rentowności. Podchodzimy do kontraktów selektywnie, tzn. w miarę możliwości wybieramy te, które gwarantują wyższe marże, np. z obszaru smart city i BIPV. Konsekwentnie, dzięki pracom badawczo-rozwojowym, rozbudowujemy ofertę produktową, którą, dzięki homologacjom i ochronie patentowej, możemy relatywnie szybko wprowadzać na rynki, mowa np. o transporcie, stolarce okiennej czy budownictwie. Dzieje się to także dzięki grantom, czego przykładem jest otrzymane kilka dni temu dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kwocie 16,9 mln zł - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Nieznaczny spadek zysku netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. w relacji rok do roku wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów ogólnego zarządu, tj. o 2,6 mln zł. Powyższe jest konsekwencją wyższych nakładów na wynagrodzenia związanych m.in. z rozszerzeniem działów obsługi klienta oraz wyższą wartością amortyzacji za sprawą przyjęcia do użytkowania dużej liczby sprzętów do badań, prototypowania i rozszerzania oferty sprzedażowej z zakresu B+R.

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe:

Na przełomie 2019 r. i 2020 r. planowane jest zakończenie budowy hali produkcyjnej, realizowanej w ramach projektu Quantum Glass (kropki kwantowe) o powierzchni ponad 3,6 tys. m2. Kluczowym krokiem milowym było październikowe zakontraktowanie specjalistycznej linii wytwórczej do nowego zakładu za 26,7 mln zł. Łączny koszt tej inwestycji szacowany jest na ok. 44 mln zł. Pilotażowe projekty z wykorzystaniem szyb Quantum Glasssą są w trakcie realizacji.

W październiku spółka uruchomiła sprzedaż do klientów indywidualnych zainteresowanych uczestnictwem w programie „Mój prąd”. Dotychczasowe tygodnie funkcjonowania oferty B2C zarząd spółki ocenia pozytywnie, obserwuje rosnące zainteresowanie prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi. Przewagę konkurencyjną dostrzega zarówno w jakości wykonania produktów, a także rozpiętości oferty. Firma, jako jedyna na rynku, proponuje kolorowe panele oraz wytrzymałe i wysokowydajne moduły dedykowane systemowym zadaszeniom tarasów i miejscom postojowym – tzw. „carportom”.