MXC (MAXCOM), notowany na GPW wiodący europejski dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych
- m.in. tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych Seniorom, w okresie styczeń - wrzesień 2019 roku osiągnął 86,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wygenerował 16,8 mln zł cash flow z działalności operacyjnej. Najwyższe od debiutu na GPW przepływy pozwoliły na inwestycje w przedsięwzięcie Rubbee oraz rozwój synergicznych linii biznesowych, bazujących na trendach zdrowego stylu życia i elektromobilności. Spółka w I kwartale 2020 roku rozpocznie sprzedaż innowacyjnych, wymiennych napędów elektrycznych do rowerów.

Maxcom w okresie I-III kwartałów wypracował 86,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 77,7 mln zł r/r). Wynik EBITDA wyniósł 3,9 mln zł (vs. 8,7 mln zł r/r) przy zysku netto rzędu 2,2 mln zł (vs. 7,0 mln zł). Wzrost sprzedaży to pochodna rosnących udziałów rynkowych i pozycji konkurencyjnej firmy w Polsce i na rynkach zagranicznych, wspartej dzięki nakładom reklamowo-marketingowym. Jednocześnie miały one istotny wpływ na osiągane marże.

Trzy kwartały 2019 roku były dla naszej Spółki udanym okresem z wyraźnym wzrostem skali działalności na kolejnych rynkach europejskich. Wyższe koszty operacyjne to przede wszystkim pochodna wysokich nakładów reklamowo-marketingowych, mających na celu wzrosty udziałów w rynku. Działania te już odnoszą skutki w postaci rosnącej sprzedaży, zwłaszcza na rynku Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie odnotowaliśmy ponad 50-procentowe wzrosty. Ku odbudowie rentowności pracujemy nad rozwojem nowych linii biznesowych. Liczymy także na pozytywne efekty rozwoju oferty na atrakcyjnym rynku telefonów dla Seniorów – mówi Andrzej Wilusz, Wiceprezes Zarządu Maxcom S.A. 

Spółka w III kwartale 2019 roku osiągnęła najwyższe (od raportowania wyników, tj. debiutu na GPW w II kwartale 2017 roku) przepływy pieniężne w wys. 8,8 mln zł  (głównie skutek rotacji zapasów oraz spadku należności). W ciągu dziewięciu mies. bieżącego roku wyniosły one 16,8 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł na koniec raportowanego okresu -1,3, a aktywa obrotowe w wys. 72,8 mln zł, ponad sześciokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (11,2 mln zł).

Bardzo dobra sytuacja gotówkowa i płynnościowa pozwoliła nam w 2019 roku na inwestycję kapitałową w spółkę Rubbee i wypłatę atrakcyjnej dywidendy. Mimo to, na koniec III kwartału 2019 roku dysponowaliśmy najwyższym od końca 2017 roku stanem środków pieniężnych, który ponad czterokrotnie przewyższał nieznaczne zadłużenie odsetkowe – uzupełnia Andrzej Wilusz. 

Maxcom realizując strategię dywersyfikacji sprzedaży, stawia na budowę coraz bardziej specjalistycznej oferty, wykraczającej poza obszar telefonów klasycznych, lecz związanej z nim synergiami (obszar  new businesses). Spółka chce wykorzystać sprzyjające globalnie warunki rynkowe w takich obszarach jak: elektromobilność i ochrony środowiska (oferowanie innowacyjnych napędów do rowerów oraz elektrycznych hulajnóg) i prowadzenie zdrowego i sportowego stylu życia (rozwój produktów z linii Maxcom Fit, tj. opasek i smartwatchy monitorujących stan zdrowia zawierających takie funkcjonalności jak pulsometr, monitoring jakości snu, czy licznik spalonych kalorii).

–  Systematycznie dywersyfikujemy działalność. W ciągu III kwartałów 2019 roku udział w sprzedaży produktów spoza segmentu telefonicznego wyniósł 28 proc. wobec 20 proc. przed rokiem. Z początkiem 2020 roku planujemy rozpocząć operacyjną działalność nowej spółki WISKO International, skupionej wokół sprzedaży akcesoriów telefonicznych dedykowanych masowym odbiorcom. W I półroczu rozpocznie się też komercjalizacja demontowanych rowerowych napędów elektrycznych Rubbee. To produkt dotychczas nie występujący w istotnej skali na rynkach europejskich, będący jednocześnie ciekawą propozycją dla zainteresowanych produktami związanymi z miejską elektromobilnością – wskazuje Andrzej Wilusz.

Telefony dedykowane Seniorom dysponują m.in. powiadomieniami S.O.S., przyjaznym interfejsem, dużymi przyciskami, wyraźnie wyświetlanymi treściami, możliwością ładowania baterii na stacji dokującej i wyższym poziomem głośności. Część modeli jest skorelowana z opaskami monitorującymi stan zdrowia. Maxcom posiada w ofercie także urządzenia umożliwiające zdalne zarządzanie funkcjami telefonu. Jednocześnie Maxcom oferuje najnowocześniejsze smartfony Meizu, zawierające najnowsze aplikacje i funkcjonalności jak nawigacja, ale z ukierunkowaniem na prostotę i przejrzystość obsługi.

- Mimo budowania pozycji w innych segmentach, pamiętamy o funkcjonalnym rozwoju naszej podstawowej  linii biznesowej. Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji w Europie na rynku aparatów telekomunikacyjnych dedykowanych Seniorom – zarówno w segmencie telefonów klasycznych, jak i smartfonów. To niedoceniany przez globalne koncerny rynek, a jednocześnie silnie rosnący, co wynika z naturalnych trendów starzenia się społeczeństw. Ideą Maxcom jest wsparcie telekomunikacyjne osób w wieku poprodukcyjnym w prowadzeniu aktywnego i zdrowego życia, połączonego z poczuciem niezależności i niwelowania luki technologicznej wobec młodszych pokoleń – uzupełnia Andrzej Wilusz.