4 grudnia 2019 r. MSW (MOSTALWAR) i PERN podpisały umowę na budowę zbiorników w Bazach Paliw w Boronowie i Rejowcu.

Zadanie, które Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach konsorcjum z MSP (MOSTALPLC), obejmuje budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

Mostostal Warszawa realizuje kolejne zadania związane z budową zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Obecnie finalizujemy rozbudowę parku zbiornikowego PERN w Gdańsku, gdzie wspólnie z Mostostalem Płock stawiamy dwa zbiorniki po 100 tys. m3 każdy – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Obszar związany z budownictwem przemysłowym i energetycznym stanowi coraz bardziej istotny element naszego portfela zamówień, zwiększając jego dywersyfikację.

Rozbudowa pojemności Baz Paliw to jedna z inwestycji PERN, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 r.

Szczegóły umowy
Generalny Wykonawca: konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa (lider), Mostostal Płock (partner)
Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock realizuje obecnie zadanie zw. z rozbudową Bazy Paliw PERN w Gdańsku. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa Bazy wzrośnie z 900 tys. m3 do 1,1 mln m3.