PKN (PKNORLEN) poinformował o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji ENG (ENERGA). Wzywający planuje skupić 100% akcji spółki po cenie 7 zł za sztukę. 

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 31 stycznia i potrwają do 9 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 20 kwietnia 2020 r.

„Wzywający (...) zamierza nabyć wszystkie Akcje Spółki, przy czym – jak podaje w Wezwaniu będzie dążył do osiągnięcia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów na WZA, które zapewnią mu kontrolę nad Spółką. Wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Zamiarem Wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności Wzywającego oraz Spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe. Globalne trendy i wyzwania związane m.in. z rosnącą presją regulacyjną w zakresie polityki pro-klimatycznej, rozwojem paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, digitalizacją produkcji, czy też rosnącymi oczekiwaniami i świadomością klientów wymuszają na spółkach z branży paliwowej i energetycznej poszukiwania najbardziej efektywnych kierunków rozwoju. Znajduje to odzwierciedlenie w strategiach światowych koncernów dążących do wzmocnienia się poprzez integrację aktywów w celu osiągnięcia maksymalnych synergii i umożliwienia rozwoju nowych kierunków biznesowych. Również polskie przedsiębiorstwa z branży stoją przez wyznaniami i ryzykami wynikającymi z globalnych trendów” – czytamy w treści wezwania