Podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, prezes PFR Paweł Borys poinformował o poziomie partycypacji w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Według przedstawionych danych, jest to obecnie 39%, a liczba uczestników programu wynosi 1,1 mln. Z uwzględnieniem PPE partycypacja osiągnęła poziom 41%.