Spółki CLN (CLNPHARMA) oraz Glenmark poinformowały o zawarciu ugody z GSK w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do leku Salmex.

Ugoda pozwoli spółce i Glenmark sprzedawać lek w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora.

„W wyniku ugody Strony wycofają się z licznych postępowań sądowych dotyczących leku Salmex w Polsce i na rynkach europejskich objętych umową dystrybucyjną zawartą między Celon Pharma S.A. a Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, obejmującą: Czechy, Danię , Finlandię, Niemcy, Islandię, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Gibraltar, Holandię, Norwegię, Rumunię, Słowację, Szwecję i Wielką Brytanię” – podano w komuniakacie

W opinii Zarządu Spółki, dzięki zawartej umowie, realizacja strategii sprzedaży eksportowej w 2020 roku i kolejnych okresach zostanie wznowiona.