Zarząd Work Service poinformował o rozpoczęciu negocjacji z bankami kredytującymi spółkę, obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami węgierskich spółek zależnych. Negocjacje dotyczą restrukturyzacji WSE (WORKSERV), w tym warunków spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności.

„Negocjacje odbywają się w związku z procesem przeglądu opcji strategicznych (…) oraz w uzgodnieniu i przy udziale międzynarodowego inwestora branżowego będącego na etapie zaawansowanych analiz inwestycji w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych (…); Inwestor jest jednym z kilku podmiotów, z którymi Spółka pozostaje w kontaktach w związku z badaniem zainteresowania możliwością objęcia lub nabycia akcji Spółki lub udziałów w jej spółkach zależnych” – czytamy w komunikacie

W komunikacie dodano, że spółka rozpoczyna także spotkania z kluczowymi akcjonariuszami, dotyczące warunków ewentualnej sprzedaży przez nich akcji spółki oraz możliwości poparcia ewentualnych wniosków zarządu w sprawie nowych emisji.