Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software w III kw. 2019/20 roku obrotowego wyniosły ok. 8,408 mln USD, wynika ze wstępnych szacunkowych danych opublikowanych 16 stycznia 2020 r.

Oznacza to wzrost o 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W 2020 r. LVC (LIVECHAT) zmienił sposób raportowania. Dane dot. szacunkowych przychodów zastąpiły raporty nt. liczby klientów rozwiązania LiveChat. Spółka już wcześniej informowała, że nie jest to obecnie kluczowy KPI, co wiąże się również z rozwojem innych produktów (ChatBot, HelpDesk), jak i pracami nad zmianą modelu cenowego LiveChat.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Dodatkowo spółka poinformowała o osiągnięciu liczby tysiąca aktywnych i płacących klientów rozwiązania ChatBot co stanowi ważny etap rozwoju produktu. Spółka jednak nie planuje podawać cyklicznie informacji o liczbie klientów ChatBot w osobnych raportach bieżących.