Zarząd MZN (MORIZON) poinformował, iż skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę w grudniu 2019 r. wyniosły 3 229 tys. zł. Wobec analogicznego miesiąca poprzedniego roku oznacza to wzrost o 40,53%.