Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w grudniu 2019 r. wyniosły około 18,5 mln zł. W porównaniu do grudnia 2018 r. były więc wyższe o ok. 17%. Przychody zostały zrealizowane przy powierzchni handlowej równej 18 835 m kw., o 5% większej r/r.

Przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły w ubiegłym miesiącu około 1,3 mln zł i były wyższe o ok. 40% r/r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży była równa około 67%, o 2 p.p. mniej w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu 2018 r.

„W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2019 r. wyniosła około 61 proc. i według szacunków była niższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego" – dodano w komunikacie

Od stycznia do grudnia 2019 r. spółka wypracowała przychody w wysokości około 179 mln zł. To o około 16% więcej wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.