WTN (WITTCHEN) poinformował o zawarciu umowy z Pekabex Bet dotyczącej wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową centrum logistycznego Wittchen w Palmirach.

Wynagrodzenie ryczałtowe PBX (PEKABEX) za wykonanie umowy wynosi 15,2 mln złotych netto. Zakończenie realizacji umowy zostało ustalone na 15 czerwca 2020 r.