Tesla Recykling, spółka zależna EMT (ELEMENTAL), poinformowała o zamiarze przeprowadzenie skupu akcji Elementualu. Skup miałby dotyczyć 8 430 090 akcji, stanowiących 4,95% kapitału spółki. Oferowana cena ma wynosić na 1,75 zł.

Planowana data rozpoczęcia skupu została ustalona na 27 stycznia, natomiast zakończenia to 31 stycznia 2020 r.

Akcje mają być nabywane poza rynkiem regulowanym.