Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Ministerstwem Klimatu przedstawili szczegóły programu „Mój prąd” rozszerzonego o zabudowę wielorodzinną. Pilotaż o wartości 100 mln zł zostanie przeprowadzony w Wielkopolsce, a w projekcie weźmie udział także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). ML System pozytywnie ocenia inicjatywę.

- Liczymy, że pilotaż zakończy się sukcesem, co pozwoliłoby, jak sądzimy, na docelowe wdrożenie w pozostałych województwach. Mamy nadzieję, że dachy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych staną się fotowoltaiczne również dzięki modułom dostarczonym przez MLS (MLSYSTEM). Już teraz otrzymujemy od tej grupy interesariuszy wiele zapytań - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Budżet przeznaczony na pilotaż to 100 mln zł. NFOŚiGW przekaże - na preferencyjne pożyczki - 80 mln zł, a resztę, tj. 20 mln zł, będą stanowiły środki własne WFOŚiGW. Nabór w wersji papierowej i elektronicznej ma ruszyć w I kwartale 2020 r. Koszty kwalifikowane mają objąć instalację i montaż, prace projektowe oraz audyt energetyczny. Założono, że maksymalnie moc instalacji wyniesie do 50 kW.

Na koniec 2018 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), mieszkania spółdzielcze i należące do osób fizycznych we wspólnotach mieszkaniowych stanowiły 34,2 proc. ogólnej liczby mieszkań.

- Ta statystyka pokazuje, jak duża jest liczba potencjalnych beneficjentów rozszerzonego programu „Mój prąd” - dodaje Dawid Cycoń.

W październiku ubiegłego roku – według informacji Polskich Sieci Energetycznych (PSE) – przekroczony został próg 1 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach PV.

- Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w 2020 r. przeskoczymy kolejną barierę, tj. 2 GW mocy. Należy się spodziewać regularnych wzrostów w związku z rosnącymi kosztami energii, a malejącymi kosztami instalacji fotowoltaicznymi oraz programami wsparcia, takim jak „Mój prąd” - uważa Dawid Cycoń.

Kilka dni temu ML System podpisał umowę partnerską z NFOŚiGW, umożliwiającą składanie wniosków o dotację w ramach programu „Mój prąd” w imieniu klientów.

W pierwszym etapie programu „Mój prąd”, dedykowanego domom jednorodzinnym, zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparto 27 tys. instalacji PV na łączną kwotę blisko 132 zł mln zł. Pozwoli to w ciągu roku wygenerować 152 GWh energii oraz zredukować CO2 o 122,2 tys. ton.  

Budżet rządowego programu „Mój prąd” to 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł spółka określa potencjał rynku na 4 mld zł.

ML System oferuje moduły fotowoltaiczne wytworzone we własnej fabryce w podrzeszowskim Zaczerniu. Do produkcji wykorzystuje jedynie sprawdzone materiały od renomowanych dostawców. Przewagę konkurencyjną dostrzega nie tylko w jakości wykonania fotowoltaiki, ale także w rozpiętości oferty. Firma, jako jedyna na rynku, proponuje kolorowe panele oraz wytrzymałe i wysokowydajne moduły dedykowane systemowym zadaszeniom tarasów i miejscom postojowym - tzw. „carportom”.

W ramach rozwoju sprzedaży B2C ML System uruchomił stronę internetową: https://mojprad.mlsystem.pl/. Klienci zainteresowani dotacją z programu „Mój prąd” znajdą tam niezbędne informacje dotyczące zarówno samej inicjatywy rządowej, jak i oferty ML System.