WSE (WORKSERV), największa firma z sektora usług personalnych w Polsce, porozumiał się z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Zgodnie z ustaleniami spłacie podlegać będzie 30 % wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. Ponadto Work Service poinformował o pozytywnym zakończeniu rozmów potencjalnego inwestora strategicznego z większością kluczowych akcjonariuszy. Właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu inwestorowi.

Łączna wartość obligacji serii W, serii X oraz serii Z zapadających w maju wynosi 35,25 mln zł. 70 proc tej kwoty, a więc 24,68 mln zł zostanie w pełni zdyskontowane (szczegóły techniczne oraz struktura są jeszcze uzgadniane).

- Proces restrukturyzacji Spółki bez wątpienia wchodzi w kolejny etap. Uzgodnienie z obligatariuszami, które daje nam możliwość pozyskania inwestora i powiązanej z tym redukcji 70 % naszych zobowiązań wobec nich jest istotnym krokiem. W dalszym ciągu wspólnie z ewentualnym inwestorem prowadzimy negocjacje z konsorcjum bankowym jednak liczymy na to, że one również zakończą się rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkie strony - komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, który uzgodnił już warunki biznesowe ewentualnej transakcji z większością akcjonariuszy. Zarząd Spółki podkreśla jednak, że proces przeglądu opcji strategicznych w dalszym ciągu trwa:

Wciąż prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami i rozważamy różne warianty transakcji. Niedawno miały miejsce negocjacje kluczowych akcjonariuszy z międzynarodowym inwestorem branżowym, który jest najbardziej zaawansowany w analizach spółki. Akcjonariusze posiadający prawie 56 % akcji zgodzili się na ewentualną sprzedaż wszystkich akcji po cenie 30 gr. Akceptacja ceny sprzedaży akcji zaproponowanej przez inwestora jest jednak jednym z wielu kroków niezbędnych do zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych - dodaje Iwona Szmitkowska.