Zarząd CDA podał, że według wstępnych szacunków, w okresie październik-grudzień 2019 r. spółka wygenerowała przychody na poziomie 12,3 mln zł. W porównaniu do sprzedaży w okresie IV kwartału 2018 r. oznacza to wzrost o ok. 32%.

Natomiast w całym 2019 r. przychody spółki miały wynieść 42,9 mln zł, czyli o 53% więcej niż w poprzednim roku.

„Ponadto Spółka informuje, że na koniec grudnia 2019 r. liczba subskrybentów CDA Premium wyniosła 231,7 tys., co oznacza wzrost o 34,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku” – dodano w komunikacie