ERB (ERBUD) podpisał z Grupą Vantage Development dwie umowy na generalne wykonawstwo budynków w ramach II etapu inwestycji Port Popowice. Łączna wartość kontraktów to 103,97 mln zł.

Umowy zostały zawarte z Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., spółką zależną od VTG (VANTAGE). Zakładają wykonanie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi w inwestycji Port Popowice etap II. ERBUD S.A. wykona też prace związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

W „Budynku G” zaplanowano 157 mieszkań. Zakończenie całości robót przewidziano w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który może być wydany najpóźniej do 31 marca 2020 roku. Oznacza to, że przewidziane zakończenie robót to najpóźniej 10 sierpnia 2021 roku.

W „Budynku H” zaplanowano 231 mieszkań. Zakończenie całości robót przewidziano w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który może być wydany najpóźniej do 31 maja 2020 roku. Przewidziane zakończenie robót to najpóźniej 17 września 2021 roku.

Grupa Vantage Development i Grupa ERBUD są długoletnimi partnerami biznesowymi. W kwietniu 2019 roku ERBUD S.A. podpisał ze spółką VD sp. z o.o. Mieszkania XVIII sp.k., spółką zależną od Vantage Development S.A., umowę na realizację budynku mieszkalnego „Legnicka 33”. W czerwcu 2018 roku spółka podpisała z Winhall Investments Sp. z o.o., spółką zależną od Vantage Development S.A., umowę na realizację I etapu inwestycji Port Popowice. ERBUD S.A. był też głównym wykonawcą III etapów Dorzecza Legnickiej, które realizował na zlecenie spółki VD. Wcześniej Grupa Vantage Development i Grupa ERBUD zrealizowały wspólnie m.in. Dom Saski w Warszawie oraz osiedle Nowy Gaj i budynek biurowy Promenady Zita we Wrocławiu.