Kontrakt dotyczy sprzedaży produkowanych przez SoftBlue S.A. urządzeń umożliwiających mierzenie parametrów zanieczyszczeń powietrza na rzecz chińskiej spółki oraz dalszej ich dystrybucji przez Mimic Group na rzecz klientów zlokalizowanych na terytorium Chin. Umowa zakłada, iż w przypadku, gdy Mimic Group w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupi urządzenia za kwotę 5 mln USD otrzyma wyłączność sprzedaży na terytorium Chin. Umowa została zawarta na 3 lata.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego nowego kontraktu. Jest to kolejny krok na ścieżce rozwoju naszej firmy. Chińska gospodarka, zwłaszcza przemysł jest bardzo rozwinięta. Takie rozwiązania jak nasze mają duże uzasadnienie na chińskim rynku. – mówi Michał Kierul, Prezes Zarządu SBE (SOFTBLUE)

Frima Mimic (HK) Group Trading and Consulting Co. Ltd. jest podmiotem mającym bogate doświadczenie biznesowe oraz kontakty wśród firm chińskiej gospodarki, co niewątpliwie umożliwi bydgoskiej firmie wejście na jeden z największych światowych rynków.

Umowa ta powinna przełożyć się na zwiększenie skali naszej działalności, a także na osiągane przez nas wyniki finansowe. Niewątpliwe znacznie wpłynie to również na rozpoznawalność polskiej marki na świecie. – dodaje Michał Kierul

Urządzenie umożliwiające mierzenie parametrów powietrza jest autorskim produktem firmy SoftBlue S.A. Znalazło ono zastosowanie w Polsce wśród wielu odbiorców publicznych i prywatnych. Rynek chiński ze względu na obecne problemy ze smogiem jest rynkiem przyszłościowym i otwartym na tego typu rozwiązania, zwłaszcza te pochodzące z Europy.