Zarząd MNC (MENNICA) proponuje zwiększenia zaangażowania w inwestycję kapitałową polegającą na nabyciu akcji ENA (ENEA). Łączna wartość inwestycji ma nie przekroczyć kwoty 100 mln zł, co oznacza, że zaangażowanie w akcje energetycznej spółki może zostać zwiększone o ok. 25 mln zł. Dotychczas Mennica Polska zainwestowała w spółkę 75,65 mln zł.

„Nabycie Akcji nie stanowi dla Spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w Akcje będzie stanowić dla Spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych” – czytamy w komunikacie

Inwestycja ma być realizowana nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 roku.