W prezentacji towarzyszącej wynikom za 2019 r. NTU (NOVATURAS) podał, że w bieżącym roku spodziewa się 5-6 milionów EBITDA. Wzrost przychodów ma w 2020 r. być równy między 3%, a 5%, natomiast wzrost liczby klientów wynieść 2-3%.

Ubiegły rok spółka zakończyła z EBITDA na poziomie 4,4 mln EUR wobec 7,9 mln EUR wypracowanych w 2018 r. Przychody spółki oraz zysk netto były w 2019 r. równe odpowiednio 22,1 mln EUR i 2,3 mln EUR, o -16% i -57% mniej niż rok wcześniej.

Znacznie lepszy pod względem wypracowanych zysków był jednak ostatni kwartał ubiegłego roku. EBITDA spółki wzrosła w IV kwartale 2019 r. niemal trzykrotnie do 1,4 mln EUR, a zysk netto wyniósł 1 mln EUR wobec -0,2 mln EUR straty w ostatnim kwartale 2018 r.