Akcjonariusze WSE (WORKSERV), posiadający łącznie 36 658 780 akcji spółki, reprezentujących 55,89% ogólnej liczby głosów poinformowali o obniżeniu ceny ewentualnej sprzedaży akcji spółki na rzecz inwestora branżowego. Aktualna cena wynosi 0,21 zł za akcję wobec 0,3 zł, których dotyczyło wstępne porozumienie.

„Zarząd jednocześnie informuje, że do ewentualnej transakcji z akcjonariuszami Spółki (…) może dojść w związku z inwestycją rozważaną przez Inwestora, a zakończenie Dalszych Negocjacji jest jednym z kilku warunków realizacji transakcji z Inwestorem” – czytamy w komunikacie