Work Service zawarł ze spółką Gi International, której właścicielem jest Gi Group, umowę inwestycyjną dotyczącą m.in. dofinansowania WSE (WORKSERV) przez inwestora na łączną kwotę do 210,2 mln zł.

"W trakcie procesu pozyskiwania branżowego lub finansowego inwestora strategicznego, Gi Group okazała się najbardziej wszechstronnym i idealnym strategicznie partnerem, inwestorem oraz przyszłym akcjonariuszem Spółki. Dzięki inwestycji Gi Group w Work Service, będziemy w stanie zakończyć wieloletni proces restrukturyzacji, a także ponownie skoncentrować się na naszej działalności oraz możliwościach rozwoju. Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć stałą współpracę z jedną z wiodących i odnoszących największe sukcesy firm zajmujących się rozwiązaniami HR na świecie" – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service SA

Inwestor ma udzielić spółce pożyczek pomostowych o łącznej kwocie 20 mln zł w celu sfinansowania jej bieżącej działalności oraz finansowania w kwocie 108,7 mln zł na spłatę zobowiązań i kosztów transakcyjnych. Pozostała kwota finansowania tj. 81,5 mln zł ma zostać uregulowana w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego.

Dwie ostatnie inwestycje mają zostać zrealizowana po spełnieniu się warunków dotyczących m.in. uzyskania zgody organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką, uzgodnienia z bankami porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, przewidującego redukcję wierzytelności banków w uśrednionej wysokości 44,1% obecnego zadłużenia, a także przyznanie inwestorowi prawa do nabycia od akcjonariuszy co najmniej 55,8% akcji spółki za maksymalną cenę 0,30 zł za akcję.

Jeśli wszystkie warunki nie zostaną spełnione w terminie do 30 czerwca 2020 r., każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

„Ponadto, strony Umowy zobowiązały się do podjęcia kroków w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w przeciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, poprzez emisję nowych akcji Spółki, które zostaną zaoferowane Inwestorowi za cenę emisyjną 0,39 PLN za każdą akcję" - czytamy w komunikacie