Spyrosoft, wrocławski dostawca oprogramowania opublikował wyniki finansowe wypracowane w 2019 roku. W tym czasie skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 124 proc. w stosunku do roku 2018 i wyniosły 71,5 mln zł. Istotny wpływ na wzrost przychodów miał rozwój nowej spółki – Spyrosoft Solutions. W 2019 roku Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 5,4 mln zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza prawie dwukrotny wzrost. W ostatnich miesiącach  spółka rozwijała sprzedaż zagraniczną oraz wzmacniała obszary dedykowane poszczególnym branżom. Spyrosoft czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect.

- Wyniki finansowe za 2019 rok są najwyższymi, jakie wypracowała nasza spółka od początku jej istnienia. Osiągnęliśmy jako Grupa ponad 71,5 mln przychodów, udało nam się także podwoić  zysk netto, który wyniósł ostatecznie 5,4 mln zł. To istotny sukces biorąc pod uwagę naszą trzyipółletnią działalność. Zawdzięczamy to m.in. nowym kontraktom, które zawarliśmy w Polsce jak i za granicą, rozszerzaniu kompetencji technologicznych, ale przede wszystkim zaangażowaniu naszych pracowników, którzy na co dzień wkładają mnóstwo starań w rozwój naszej firmy  – mówi Konrad Weiske, prezes Spyrosoft. – Do wzrostu jaki osiągnęliśmy w 2019 roku przyczyniła się także stabilna współpraca z naszym niemieckim partnerem, firmą GOD mbH, dzięki której realizujemy projekty dla klientów automotive – dodaje.

Aby rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych, w pierwszym kwartale 2019 roku, Grupa Spyrosoft powołała do życia oddziały spółki Spyrosoft Solutions w Chorwacji oraz w Detroit w USA. Umożliwia to oferowanie  na szeroka skalę usług związanych z oprogramowaniem wbudowanym i ułatwia dostęp do klientów z branży motoryzacyjnej.

W celu lepszego wykorzystania posiadanych kompetencji, w minionym roku, dokonano reorganizacji struktury firmy, wprowadzając działy dedykowane wybranym branżom: Automotive, Employee Experience and Education, Financial Services, Geospatial Services, Industry 4.0. W Grupie pojawiły się nowe role osób odpowiedzialnych za rozwój technologiczny organizacji, pozyskiwanie nowych klientów i wsparcie sprzedaży.

Pod koniec 2019 roku liczebność zespołu Spyrosoft wyniosła 424 osób, co daje ponad dwukrotny wzrost r/r. Wszystkie polskie oddziały firmy, we Wrocławiu, Krakowie i Białymstoku, przeniosły się do nowych biur.

- Bardzo staramy się dbać o komfort pracy naszych pracowników, dlatego  cieszę się, że przenieśliśmy się do nowych, lepszych biur. Oczywiście było to również związane z powiększającym się zespołem firmy – mówi Konrad Weiske. – Jednocześnie cały czas rozwijamy naszą działalność poza Polską. W tym roku jednym z wydarzeń, z którym wiążemy duże oczekiwania jest uruchomienie biura w Monachium – dodaje.

Spyrosoft obecnie czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect. Kilka dni temu GPW zatwierdziła dokument informacyjny i oficjalnie dopuściła akcje do obrotu. Debiut spółki jest więc możliwy w najbliższym czasie.