ALI (ALTUSTFI) poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej nałożenia kar pieniężnych i cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności.

„Spółka informuje, iż we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej (…) tj. decyzji uchylającej zaskarżoną Decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie” – czytamy w komunikacie