Spółka zależna WPL (WIRTUALNA), Wirtualna Polska Media w wyniku kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego otrzymała informację o nieprawidłowym rozpoznaniu kosztów podatkowych związanych z nabyciem Wirtualnej Polski przez o2 (poprzednik WPM).

Jak podano w komunikacie, zdaniem Naczelnika MUCS, WPM nie przysługiwało prawo do rozpoznania w pełnej wysokości kosztów podatkowych związanych z transakcją na udziałach.

„WPM szacuje maksymalny możliwy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej w wysokości 61,3 mln PLN (odwrócenie rozpoznania historycznie utworzonego aktywa podatkowego oraz wpływu na bieżący podatek 2016). Z powyższej kwoty WPM w latach 2016-2019 rozliczyła w bieżącym podatku dochodowym 42,1 mln PLN” - podano

Wymienione kwoty nie zawierają potencjalnych odsetek, które na dzień publikacji komunikatu oszacowano na ok. 1,3 mln zł.

„WPM nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w Wyniku Kontroli, posiada indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów oraz opinie renomowanych firm doradztwa podatkowego potwierdzające jej stanowisko. WPM nie zamierza dokonywać korekty złożonych deklaracji podatkowych, a w przypadku otrzymania niekorzystnej decyzji podatkowej będzie korzystać z przysługujących jej środków odwoławczych” - dodano