Zarząd CDA rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 7,11 mln zł z wynoszącego 9,22 mln zł zysku netto za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w kwocie 0,7 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji CDA, stopa dywidendy wyniosłaby ok. 5%.

Proponowany dzień dywidendy to 30 marca, natomiast dniem wypłaty miałby być 31 marca 2020 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 0,5 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły