Ringier Axel Springer ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji MZN (MORIZON). Cena za akcję spółki została ustalona na 1,97 zł.

Jak podano w komunikacie, rozliczenie wezwania będzie uzależnione od złożenia w wezwaniu zapisów na sprzedaż akcji reprezentujących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, a także uzyskania zgody prezesa UOKiK na realizację transakcji.

„Emitent został poinformowany, że RASM uzyskał od niektórych akcjonariuszy Emitenta nieodwołalne zobowiązania, na mocy których akcjonariusze ci zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w Wezwaniu Akcji reprezentujących łącznie 64,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta" – czytamy w komunikacie