W IV kwartale 2019 r. ALL (AILLERON) zanotował 2,96 mln zł straty netto i 2,31 mln zł straty operacyjnej. Przychody spółki były w zakończonym kwartale równe 44,79 mln zł wobec 44,53 mln zł wypracowanych w ostatnim kwartale 2018 r.

Cały ubiegły rok spółka zamknęła z wynikiem netto na poziomie 0,5 mln zł (-90% r/r) przy przychodach w wysokości 140,66 mln zł (+19,5% r/r). Zysk operacyjny Ailleron był w 2019 r. równy 4,1 mln zł wobec 6,1 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

"Jeżeli chodzi o perspektywy, to w segmencie Enterprise Services zakłada się utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu przychodów i wyniku, czego potwierdzeniem jest między innymi podpisanie istotnej, z punktu widzenia Spółki umowy ramowej o współpracy z jedną ze spółek z Doliny Krzemowej, (...). W przypadku Fintech poprawy wyników należy spodziewać się po rozliczeniu projektów zakontraktowanych na 2019 rok. Segment Hoteltech już obecnie realizuje marżowe projekty, które generują wynik dodatni na poziomie operacyjnym – w tym obszarze zakłada się stabilizację przychodów i dalszą poprawę marżowości projektów" - czytamy w komentarzu do wyników