Zarząd BBT (BOOMBIT) podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł. W tym 3,9 mln zł tej kwoty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Odpisy w łącznej wysokości 1,5 mln zł mają dotyczyć pięciu tytułów, w tym: Mighty Heroes, Carnage: Battle Arena, Tiny Tomb: Dungeon Explorer, Idle Microchip Factory oraz Bridge Builder Adventure.

„Odpisy spowodowane były niższymi od zakładanych wynikami osiąganymi przez powyższe tytuły, które w ocenie Zarządu mają ograniczone możliwości poprawy w przyszłości” – czytamy w komunikacie

Zarząd podjął także decyzję o zaprzestaniu prac nad pięcioma projektami (gry z gatunku Match - 3, Hidden Object, Casino, Strategy oraz narzędzie marketingowe do promocji gier) i rozpoznaniu odpisów aktualizujących na pełną wartość tych aktywów w łącznej wysokości 3,6 mln zł.

"Dodatkowo, częściowy odpis aktualizujący został rozpoznany na nakładach dotyczących gry John Doe, realizowanej przy współpracy z jednym z głównych studiów filmowych w Stanach Zjednoczonych. Po konsultacjach z zewnętrznym partnerem Zarząd podjął decyzję o zmianie w koncepcji projektu gry, która obejmie głównie elementy game design oraz zmianę stylu graficznego. W związku z powyższym projekt ten został objęty częściowym odpisem aktualizacyjnym w łącznej wysokości 0,7 mln zł (...), obejmującym nakłady dotyczące kodu oraz designu wytworzonego już systemu walki, jak również części stworzonych elementów grafiki 2d i 3d" - czytamy dalej 

Dodano, że prace nad grą zostały wstrzymane do czasu wypracowania docelowego porozumienia z partnerem.