Zarząd MBK (MBANK) podjął decyzję, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 r. Tym samym bieżący rok najprawdopodobniej będzie kolejnym, kiedy akcjonariusze spółki nie otrzymają dywidendy. Ostatni raz trafiła ona do nich w 2018 r.

Zgodnie z przedstawioną rekomendacją, zysk netto z 2019 r. który wyniósł 1,01 mld zł miałby pozostać niepodzielony.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły