W najnowszym przeglądzie miesięcznym analitycy DM mBanku oceniają, że zagrożenie pandemią jest sytuacją, z którą rynki finansowe nie miały do czynienie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Dodatkowo trudność w przewidzeniu rozwoju i skali trwającej epidemii, skłaniają ekspertów do negatywnej oceny rynku akcji, mimo atrakcyjnych wycen. Nie wszystkie branże dotkliwie odczują jednak wpływ wirusa, a analitycy podnieśli zalecenia dla części spółek.

Zespół DM mBanku podwyższył rekomendacje dla ośmiu spółek, a w przypadku pozostałych aktualizacji pozostawił dotychczasowe zalecenia bez zmian. Ten dość optymistyczny obraz rynku jest jednak związany nie tyle z atrakcyjnymi perspektywami, a ostatnimi przeceniam i nie idzie w parze z wyższymi wycenami analizowanych spółek. Są jednak i wyjątki.

Do takich możemy zaliczyć m.in. ATT (GRUPAAZOTY). Akcje spółki znajdziemy wśród kluczowych pozytywnych rekomendacji, przy niezmienionym zaleceniu „kupuj” i cenie docelowej nieznacznie podniesionej z 30,31 zł do 30,55 zł.

„Lepsze od oczekiwań wyniki 4Q’19 największego europejskiego producenta nawozów Yara oraz dobry outlook Zarządu Yara na IH’20 pod względem sprzedaży i cen zakupu gazu skłaniają nas do bardziej optymistycznego podejścia do założeń cen i wolumenów na 1Q’20 dla Grupy Azoty. Naszym zdaniem uwzględniając obserwowany spadek cen gazu, wzrost cen wybranych nawozów (mocznik, saletra) w efekcie problemów produkcyjnych Chin, Grupa mogłaby zanotować porównywalny r/r wynik w segmencie nawozów 1Q’20” – czytamy w rekomendacji

W ocenie analityków warto obserwować wyniki spółki w pierwszym kwartale, gdyż będzie on kluczowy dla całorocznych rezultatów i oczekiwań ekspertów. Sami spodziewają się wyższych cen nawozów w bieżącym i przyszłym roku.

Inną, potencjalnie nawet jeszcze bardziej, zyskowną inwestycją mogą w ocenie zespołu DM mBank być akcje FMF (FAMUR). Specjaliści wycenili je na 4,58 zł (obniżka z 5,18 zł), co na dzień wydania raportu daje ponad +68% potencjał wzrostu (+85% aktualnie).

Analitycy zwracają uwagę na m.in. mocny bilans i niski poziom długu netto, jedne z najwyższych w sektorze wolne przepływy pieniężne oraz wysoką stopę dywidendy. Nawet uwzględniając kłopoty i dekonsolidację Famak, oceniają wycenę spółki za bardzo atrakcyjną, a potencjał spadku na mocno ograniczony.

Zespół DM mBanku ocenia także, że w przypadku sektora bankowego wpływ koronawirusa na branżę powinien być ograniczony, a obecne dyskonto WIG-BANKI do wartość księgowej jest wyższe niż podczas krachu z 2008 r., co rodzi wiele atrakcyjnych wycen (np. PKO (PKOBP)). Analitycy sugerują tutaj zwrócić jednak szczególną uwagę na spółki bardziej defensywne i płacące wysokie dywidendy, jak PZU i BHW (HANDLOWY). Jednocześnie rekomendację dla ubezpieczyciela podnieśli do „kupuj” przy utrzymanej cenie docelowej 41,91 zł.

W rekomendacji czytamy, że sentyment do akcji spółki powinny w najbliższym czasie wspierać wyższe od konsensusu wyniki (publikacja 12 marca) oraz możliwa ponad 8% dywidenda. Analitycy pozostają optymistami jednak również w dłuższym okresie, szacując wyniki w kolejnych latach, jak sami zaznaczają, powyżej konsensusu. Są też zdania, że defensywna spółka z wysoką dywidendą nie zasługuje na tak głęboką przecenę i powinna wrócić na radar inwestorów właśnie w okresie przecen na giełdach.

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Przegląd miesięczny: marzec 2020" po raz pierwszy opublikowanego 04.03.2020 r. o godzinie 08:35. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku, pod adresem https://www.mdm.pl/ds-server/37919?ticketSource=ui-pub