A&R Carton AB i Colorpack, czyli wzywający na akcje na BSC (BSCDRUK) poinformowali o podniesieniu ceny oferowanej za akcję spółki.

Cena została zwiększona z 40,38 zł na 40,50 zł za akcję.

"W związku z podwyższeniem Ceny Akcji w Wezwaniu, zabezpieczenie ustanowione w Wezwaniu stanowi kwotę nie niższą niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu" - dodano w komunikacie

Pozostałe warunku wezwania pozostają bez zmian, wydłużono jednak termin trwania zapisów z 12 marca 2020 r. na 26 marca 2020 r. Zapisy trwają od 12 lutego.

Wezwanie na akcje spółki zostało ogłoszone w styczniu 2020 r.