Zarząd CAR (INTERCARS) podał, że według aktualnego stanu, spółki z grupy prowadzą działalność operacyjną na wszystkich rynkach geograficznych. Władze spodziewają się także, że panująca pandemia może mieć istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe spółki w kolejnych kwartałach 2020 r.

„Zarząd Spółki szacuje, że spadek miesięcznych przychodów ze sprzedaży podmiotów Grupy Kapitałowej Inter Cars za marzec 2020 r. wyniesie około 15% (r/r). W pozostałym zakresie Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę dynamiczną i zróżnicowaną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz działaniami poszczególnych państw, a także brak w pełni wiarygodnych danych odnośnie oczekiwanego okresu występowania ww. czynników, a także ich skutków społeczno-gospodarczych, nie jest w stanie obecnie precyzyjnie wskazać zakresu wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy Spółki” – dodano w komunikacie