BOW (BOWIM), jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 303 mln zł oraz zakończyła ubiegły rok zyskiem operacyjnym na poziomie 15,5 mln zł.

Wyniki finansowe grupy są efektem skomplikowanej sytuacji na rynku stali. Cały 2019 roku charakteryzował się kontynuacją spadku cen wyrobów stalowych, który został zapoczątkowany w IV kwartale 2018 roku. Dzięki efektywnemu zarządzaniu Spóła odnotowała przychody netto zbliżone do  2018 roku oraz  dodatni wynik finansowy  .

- Ubiegły rok był okresem pełnym wyzwań stawianych przez szeroko pojęte otoczenie rynkowe. Regularny spadek cen wyrobów stalowych, który miał miejsce przez praktycznie cały zeszły rok bardzo utrudniał nam pracę, ale dzięki sprawnemu zarządzaniu zapasami osiągnęliśmy przychody na podobnym poziomie jak w o wiele mniej wymagającym 2018 roku a co ważniejsze w IV kwartale wypracowaliśmy zysk netto, który pozwolił nam zakończyć ubiegły rok z dodatnią rentownością – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

W minionym roku Grupa kontynuowała realizację ambitnej Strategii 2017-2020, zakładającej szereg inwestycji w infrastrukturę Grupy. We wskazanym okresie zakończona została główna część kompleksowej modernizacji centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu, gdzie Spółka ma swoją siedzibę. Jednym z kluczowych etapów przedsięwzięcia była budowa magazynu wysokiego składowania, który po uruchomieniu znacząco zwiększa zdolności załadunkowe w Sosnowcu i pozwala Grupie na dalszy dynamiczny wzrost obsługiwanych wolumenów wyrobów stalowych. Ponadto spółka rozpoczęła wdrożenie jednego z kluczowych projektów informatycznych, a w pozostałych planowanych procesach jest na etapie ostatnich uzgodnień przed rozpoczęciem ich wdrożenia, które to nowoczesne rozwiązania informatyczne znacząco usprawnią procesy wewnątrz-organizacyjne oraz wpłyną na optymalizację kosztów.