Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 834 539 akcji NCT (NORTCOAST). Cena za akcję spółki została ustalona na 14,92 zł. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Aktualnie wzywający posiadają 2 365 461 akcji spółki (80,13%).

„(...) Wzywający zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) i zapewnienia wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (...). Ponadto w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów, Wzywający nie wykluczają rozpoczęcia przymusowego wykupu Akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Jeżeli Wzywający podejmie decyzję o rozpoczęciu procesu przymusowego wykupu, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu 3 (trzech) miesięcy od osiągnięcia przez Wzywającego progu 95% ogólnej liczby głosów, w szczególności zgodnie z wymogami art. 82 Ustawy"  – czytamy w treści wezwania