Zarząd PBX (PEKABEX) poinformował, że u jednego z pracowników jednej ze spółek należących do grupy, pracującego w zakładzie produkcyjnym Kokoszki II w Gdańsku wykryto koronawirusa SARS-CoV-2.

"W związku z powyższym, Zakład wstrzymał obecnie produkcję i podlega procesowi dezynfekcji. Zatrzymanie produkcji w Zakładzie może potrwać do dwóch tygodni, a wznowienie produkcji zależeć będzie od decyzji Sanepidu. Pozostałe cztery zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym zakład Kokoszki I w Gdańsku na chwilę sporządzenia niniejszego raportu pracują normalnie" - czytamy w komunikacie

Dodano, że wszyscy pracownicy mający kontakt z zakażonym zostali objęci kwarantanną. W grupie w dalszym ciągu prowadzone są wcześniej wdrożone środki zapobiegawcze.

Zarząd spółki podjął również decyzję o przeniesieniu produkcji z Zakładu do pozostałych zakładów produkcyjnych.

"W opinii Zarządu Emitenta pozwoli to na znaczną minimalizację negatywnych skutków przedmiotowego zdarzenia, w tym ograniczenie strat związanych z brakiem produkcji w Zakładzie. Ryzyko wstrzymania produkcji w jednym z zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta było wcześniej identyfikowane przez Zarząd Emitenta i jest w dużej mierze mitygowane przez możliwość awaryjnego przeniesienia produkcji do innych lokalizacji" - czytamy w dalej