Zarząd Odlewnie Polskie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, czyli łącznie 5,166 mln zł. 

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Odlewni Polskich, taka wysokość dywidendy przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 6,8%.

Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca 2020 r., natomiast dniem wypłaty miałby być 21 sierpnia 2020 r.

Więcej szczegółów na temat dywidendy w ODL (ODLEWNIE) znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły