Zarząd Ulma Construccion Polska zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 2,6 zł na jedną akcję, czyli łącznie 13 664 643,20 zł. Pozostałą cześć zysku netto, czyli 29 834 837,19 zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii Zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami emitenta dla finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka wysokość dywidendy przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 5,3%.

Proponowany dzień dywidendy to minimum 6 dzień roboczy po odbyciu WZA, natomiast dniem wypłaty miałby być maksymalnie 15 dzień roboczy od dnia dywidendy.

Więcej szczegółów na temat dywidendy w ULM (ULMA) znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły