W obliczu pandemii wirusa COVID-19 EAT (AMREST) dokłada wszelkich starań by przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracowników i klientów, uwzględniając potrzeby swoich wszystkich interesariuszy, a jednocześnie przestrzegając wytycznych rządowych.

Dzięki geograficznej dywersyfikacji naszej działalności, którą zapewnia nam obecności w 26 krajach, na dzień 30 marca w ramach Grupy działa 1 019 restauracji własnych i franczyzowych (44% całego biznesu). Większość z nich oferuje usługi z dostawą, łagodząc tym samym negatywny wpływ epidemii na naszą działalność gastronomiczną.

Cieszymy się z poprawy sytuacji w Chinach, gdzie obecnie wszystkie nasze restauracje wznowiły działalność (za wyjątkiem jednej), a wskaźnik SSS wzrósł ponad czterokrotnie od telekonferencji inwestorskiej podsumowującej wyniki za rok 2019.

W związku z naświetloną powyżej sytuacją zawieszamy założenia dotyczące rozwoju Spółki w roku 2020, o których informowaliśmy w ramach publikacji wyników za rok 2019.

AmRest ustanowił globalne i krajowe komitety ds. kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, których zadaniem jest ochrona klientów i pracowników, zabezpieczenie funkcjonowania restauracji, utrzymanie przepływów pieniężnych i zapewnienie lepszych wyników, a także korzystanie z programów pomocy rządowej, mające na celu zmniejszenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 na różnych rynkach.

Negatywny wpływ tymczasowych zamknięć restauracji na tegoroczne wyniki sprzedaży będzie znaczący. Niemniej jednak, pozycja finansowa AmRest jest stabilna, a stan środków pieniężnych w wysokości 134 mln EUR pozwala zakładać, że Spółka będzie w stanie wyeliminować wszelkie zakłócenia w działalności. Utrzymywana jest też ścisła komunikacja z bankami finansującymi.

W trosce o swoich klientów, pracowników i innych interesariuszy AmRest podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby funkcjonować zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa, a także zapewnia, że będzie informował rynek w zakresie dalszych kroków i planów rozwoju.