Największy polski producent AGD przekroczył pierwszy raz w historii próg 3 miliardów złotych rocznych przychodów. Wraz z solidnymi wynikami finansowymi stanowi to bazę do ograniczania wpływu pandemii koronawirusa.

Grupa AMC (AMICA) zanotowała w 2019 roku 3.023,3 mln zł sprzedaży (+3% rdr), co przy wzroście marży EBITDA o 3 pkt. proc. pozwoliło na wypracowanie 222,2 mln zł wyniku EBITDA (+8%) oraz 144,5 mln zł zysku brutto (+6%). O blisko 5% wzrosła sprzedaż w Polsce, która odpowiadała za 27% obrotów Grupy. Największym rynkiem pozostała Europa Zachodnia (40% sprzedaży, +2% rdr), a trzecim regionem – Wschód (17%, +5% rdr). Kraje skandynawskie odpowiadały za 8% sprzedaży (stabilnie rdr), a region Południe – za 7% łącznych obrotów grupy (wartościowo +7% rdr). 

Przed rokiem wyraziłem przekonanie, że rok 2019 pozwoli wzmocnić pozycję Grupy Amica na rynkach międzynarodowych. Podsumowując rok 2019 mogę stwierdzić, że w większości zrealizowaliśmy nasze zamierzenia, osiągnęliśmy wzrost sprzedaży i zysków oraz znacznie zwiększyliśmy sprzedaż kuchni, piekarników i płyt grzejnych, które to produkty stanowią w dużej mierze o sukcesie Amiki – wskazuje Jacek Rutkowski, prezes zarządu Grupy Amica.

Otoczenie biznesowe i presja kosztowa pozostawały wyzwaniami w całym zeszłym roku, ale poza realizowaniem strategii wzrostu jednocześnie dużą uwagę przywiązujemy do marżowości. W ostatnim, czwartym kwartale, rentowność operacyjna była wyższa w ujęciu rok do roku o 0,6 pkt. proc., co potwierdza skuteczność naszych działań przy korzystnym ustabilizowaniu makrootoczenia – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

Niestety, wzbierająca na sile pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zdestabilizowała już w bieżącym roku zarówno stronę popytową, jak i podażową, przerywając łańcuchy dostaw komponentów oraz wpływając negatywnie na pewność konsumentów. Poszczególne kraje wprowadzają również ograniczenia w handlu detalicznym oraz w zakresie aktywności obywateli. Odczuwają to wszystkie firmy przemysłowe.

W związku z atakiem koronawirusa wiemy już, że rok 2020 będzie wyjątkowo nieprzewidywalny. W Amice powołaliśmy zespół antykryzysowy, który zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników, monitorowaniem łańcuchów dostaw, obserwacją rynków pod katem sprzedaży i marketingu, a także opracowaniem symulacji finansowych, mających nas przygotować na niesprzyjające scenariusze. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy stosować ograniczenia w wydatkach i inwestycjach. Natomiast jako że Amica jest firmą o solidnym standingu finansowym, to jestem przekonany, że z kryzysu wyjdziemy zwycięsko – podkreśla Jacek Rutkowski, prezes zarządu Grupy Amica.

- Przede wszystkim, ważne jest dla nas zdrowie naszych pracowników i lokalnej społeczności we Wronkach, dlatego też zdecydowaliśmy o wstrzymaniu w okresie 1-14 kwietnia br. produkcji w naszej fabryce sprzętu grzejnego. Niezależnie od sytuacji, Amica jest w pełni przygotowana na obsługę klientów w trakcie przerwy produkcyjnej oraz zachowanie ciągłości sprzedaży w takiej skali, w jakiej będzie to możliwe ze względu na podejmowane decyzje administracyjne - dodaje Marcin Bilik, I wiceprezes zarządu Grupy Amica ds. operacyjnych.